Cấu hình Router TP-Link 841N làm Repeater bắc cầu, thu phát sóng Wifi

Chức năng Repeater áp dụng trong trường hợp nào?

  • Khó đi dây từ Modem nguồn đến Modem TP-Link do cản trở địa hình.
  • Dùng ké, mở rộng sóng từ mạng Wifi hàng xóm.
  • Gọn gàng, thẩm mỹ ngôi nhà.
  • Lấy mạng cho đầu ghi và camera IP cách xa khó đi dây đến Modem nguồn.v.v…

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình thành Repeater theo 2 chế độ:

  • Mở rộng sóng: cùng mạng với Modem wifi nguồn
  • WISP: độc lập, khác lớp mạng với Modem wifi nguồn

Hướng dẫn cấu hình thu phát sóng (Repeater)

*Yêu cầu: Đặt Modem TP-Link ở nơi thích hợp thu sóng tốt từ Modem nguồn. Cắm nguồn và reset về mặc định cho Modem TP-Link nếu đã thay đổi.

Bước 1: Kết nối vào Modem Wifi TP-Link bằng máy tính hoặc điện thoại

  • Trên máy tính: Cắm dây mạng từ cổng LAN (vàng) của modem TP-Link vào cổng mạng của Máy tính
  • Trên điện thoại: Dò tìm Wifi sẽ thấy sóng TP-Link => kết nối (mật khẩu dưới đế Modem TP-Link nhé!! )

Trong quá trình cấu hình thay đổi, reboot… nếu bị out wifi TP-Link thì kết nối lại cấu hình tiếp cho xong nhé!

Bước 2: Đăng nhập vào giao diện cấu hình TP-Link

Mở trình duyệt web, gõ địa chỉ IP: 192.168.0.1 sau đó nhập tên “admin”, mật khẩu “admin” để đăng nhập

Bước 3: Cấu hình 1 trong 2 cách dưới đây để có Internet

Mở rộng sóng (cùng mạng với Modem wifi nguồn)

Mặc định sau khi mở rộng sóng thì tên và mật khẩu TP-Link sẽ giống như modem nguồn. Nếu bạn muốn đổi thì phải chỉnh sang IP tĩnh trước rồi làm các bước tiếp theo (ngược lại bỏ qua bước này)

  • Nếu giữ nguyên tên và mật khẩu TP-Link giống modem chính thì đến đây xong rồi!! (Mạng Lan để IP thông minh nhé)
  • Nếu đổi tên và mật khẩu TP-Link khác modem chính thì làm 2 bước dưới nữa

Video hướng dẫn:

Mở rộng sóng (cùng mạng với Modem wifi nguồn)


Repeater theo chế độ WISP (độc lập, khác lớp mạng với Modem wifi nguồn)

Đến đây là xong rồi, bạn có thể truy cập sóng Wifi modem TP-Link để sử dụng Internet. Địa chỉ IP thiết bị kết nối sẽ nội bộ, độc lập với mạng của Modem nguồn!

Video hướng dẫn:

Repeater theo chế độ WISP (độc lập, khác lớp mạng với Modem wifi nguồn)

Chúc các bạn cấu hình thành công!

Xem thêm:

5/5 - (7 votes)

Bình luận