Cách đánh số trang tại một trang bất kỳ trong Word

Để đánh số thứ tự trang cho tất cả các trang từ đầu đến cuối trong file Word, chọn Insert => Page Number

Sau đó bạn chọn mẫu Top of Page (số tại đầu trang) hoặc Bottom of Page (số tại cuối trang) là Xong!!
Nếu muốn đặt số bắt đầu không phải 1, bạn chọn Format Page Numbers => Start at và đổi số tại đây.


Chỉ đánh số trang tại một trang bất kỳ trở đi

Đối với những bạn làm về tiểu luận, đồ án,… thì thường khi đánh số thứ tự trang ta sẽ bỏ đánh số ở những trang đầu như bìa, nhận xét, lới nói đầu,… Cách làm như sau:

Bước 1: Tách file Word thành 2 Section
Đặt con nháy trỏ chuột tại vị trí đầu trang của trang bạn muốn bắt đầu đánh số tại đó, chọn Layout => Breaks => Next Page

Lúc này văn bản đã bị chia làm 2 Section: Section1 từ đầu đến trước con nháy chuột, Section2 từ con nháy chuột trở về sau, ta sẽ đánh số tại Section2 này

Bước 2: Đánh số trang
Nhấp đúp chuột ngoài lề trên (hoặc dưới) của 1 trang ở Section2 để mở Header & Footer Tools lên.
Chọn Page Number => Format Page Numbers => Start at => Nhập số thứ tự bắt đầu


Chọn Page Number => Top of Page (chèn đầu) hoặc Bottom of Page (chèn cuối) để đánh số trang

Lúc này bạn sẽ thấy số trang đã được đánh cho cả 2 Section, không tắt Header & Footer Tools và thực hiện tiếp bước 3

Bước 3: Xóa liên kết giữa 2 Section và xóa số trang ở Section1
Không tắt Header & Footer Tools ở bước 2 và click bỏ chọn Link to Previous. Sau đó cuộn lên xóa số trang ở Section 1 là Xong!!

đánh số trang

Nói thêm:

  • Trong trường hợp bạn tách sai nhầm Section có thể gộp lại bằng cách nhấn Ctrl+H => Replace, chỗ Find what nhập ^b, sau đó nhấn Replace All
  • Trường hợp bạn lỡ đóng Header & Footer Tools, nếu đã có số trang thì bạn xóa hết số trang và thực hiện lại bước 2
5/5 - (3 votes)

Bình luận